info@metal-sint.com | Put Sintala 4, Oklaj | +38522881810

PROIZVODI

 

 

IZ PALETE PROIZVODA MOŽEMO PONUDITI SLJEDEĆE: GEOSINT ŠIPKE ZA TVRDO PRESVLAČENJE, GIBLJIVE ELASTIČNE SPOJKE,

SINTER KONTAKTE, SINTER FILTERE I ALATE ZA NAFTNE BUŠOTINE

SINTERI

 

Sinter dijelovi bazirani su na sinter metalurgiji prahova, sa sasvim novim svojstvima u odnosu na proizvode dobivene tehnologijom lijevanja ili kovanja:

  • Mogu se izraditi sa sasvim određenom poroznošću;
  • Imaju izjednačena svojstva i visoku točnost mjera;
  • Mogu se kalibrirati na usku tolerancu i dobru kvalitetu površine;
  • Isporučuju se spremni za ugradnju ili kao poluproizvod za naknadnu mehaničku obradu;
  • Omogućena je izrada dijelova sa svojstvima koja se ne mogu postići drugim tehnologijama;
  • Omogućena je izrada dijelova kompliciranih oblika, kao zupčanika, krivulja sa uskim tolerancama, bez potrebe naknadne mehaničke obrade;
  • Imaju dobra klizna ili obratno, dobra kočiona svojstva i otpornost na istrošenje;
  • Zbog svojstva poroznosti mogu se na strojnim dijelovima dobiti samopodmazujuća svojstva;
  • Jednako kao i dijelovi dobiveni drugim tehnologijama mogu se toplinski i površinski obrađivati;
  • Ekonomični su već kod serija od 10.000 komada.

GEOSINT ŠIPKE ZA TVRDO PRESVLAČENJE

 

 

Sav sadržaj ovog websitea, ukoliko nije eksplicitno navedeno drugačije, je Copyright © Metal-Sint Oklaj, Sva prava pridržana.
Put sintala 4, 22303 Oklaj | www.metal-sint.com | 022/881-810